Geschiedenis

In de gemeente Borger-Odoorn was al een aantal keren tevergeefs geprobeerd een lokale omroep op te richten.

Arjan Kuil (radiotechnicus) ondernam vervolgens een poging. Een van zijn vele activiteiten was het ophangen van affiches met opdruk ‘Bestuursleden gezocht voor nieuw op te richten lokale omroep’. Roel Withaar en Tineke Kolthof (bestuurders, programmamakers) waren een dag (10 juni 02) op pad geweest om apparatuur te bekijken voor het starten van een nieuwe lokale omroep.
Terug in Exloo zagen zij die dag een affiche hangen met ‘Bestuursleden gezocht voor nieuw op te richten lokale omroep’ (de affiche van Arjan, met telefoonnummer). Er werd door Roel en Tineke telefonisch contact met Arjan opgenomen.

Vier dagen later (14 juni 2002) was bij Arjan thuis een eerste bijeenkomst. Daarbij waren ook Arnold Post en Marcel Radix aanwezig (‘radiokennissen’ van Arjan). Allemaal enthousiast. Enige tijd later werd het bestuur samengesteld, Roel Withaar als voorzitter, Tineke Kolthof secretaris en een ‘oude bekende’ van Roel (Geert van Delden) werd gevraagd voor de functie van penningmeester. Ook hij was enthousiast. Arjan werd hoofd techniek en stelde zich beschikbaar als algemeen bestuurslid. Arnold en Marcel werden eveneens algemene bestuursleden.

Maandelijkse vergaderingen volgden. Er werd een Beleidsplan gemaakt, Statuten en Huishoudelijk Reglement etc. Contacten volgden met o.a. de gemeente, Commissariaat v.d.Media, Agentschap Telecom, Olon…. Er moest een PBO (Programmabeleid Bepalend Orgaan) worden samengesteld, bestaande uit mensen die de belangrijkste organisaties in de gemeente vertegenwoordigen. Vele gesprekken werden gevoerd.

Gestart werd met werven van medewerk(st)ers. In het najaar van 2002 was er een eerste bijeenkomst met toekomstige medewerk(st)ers. Tegen de zomer van 2003 waren alle benodigde vergunningen binnen. Er werd gezocht naar een geschikte locatie voor de studio. Verschillende locaties passeerden de revue.

In 2003 kwamen een aantal vertrekken binnen activiteitencentrum ‘Dunedain’ als beste uit de bus. Vervolgens werd met de bouw van de studio gestart, waarbij bestuursleden Geert, Roel, Tineke en Arjan veelvuldig de hamer en verfkwast ter hand namen en met name ook o.a. de omroepmedewerkers Freddie, Mark, Sieger, Marc, Raymond en Albert veel werk in de studio hebben verricht.

In december 2003 was de studio klaar en werden er concrete afspraken met de medewerkers van RTV-Borger-Odoorn gemaakt. Er werd veel geoefend achter de microfoon en achter het mengpaneel en de programmering werd samengesteld.

Op de magische datum van 04-04-04 ging bij de lokale omroep RTV Borger – Odoorn de eerste live-uitzending de lucht in.

Schuiven naar boven