College doet aanvraag tijdelijke huisvesting statushouders in Valthermond

EXLOO – In de vergadering van het college op dinsdag 1 maart jl. besloten burgemeester en wethouders om een aanvraag in te dienen bij het COA voor de Hotel- en Accommodatieregeling. Na goedkeuring door het COA kan de gemeente de tijdelijke huisvesting van veertien statushouders definitief maken. Dit besluit volgde op de omwonendenavond van 14 februari 2022. Tijdens die avond konden de genodigde omwonenden vragen stellen en hun zorgen uitspreken over de voorgenomen huisvesting van de statushouders.

Burgemeester Jan Seton, wethouder Nynke Houwing en Vluchtelingenwerk Nederland informeerden de aanwezigen en beantwoordden de vragen die werden gesteld. Bijvoorbeeld op het vlak van maatschappelijke veiligheid, inburgering en integratie van de tijdelijke nieuwe bewoners en de mogelijkheden om als omwonenden daar een bijdrage aan te leveren. Zij deden daarnaast de toezegging om ook in het verdere proces aandacht te blijven houden voor de zorgen die door omwonenden zijn uitgesproken.

Als het COA de aanvraag van het college goedkeurt, zal het leegstaande pand aan de Vrijheidslaan 8-10 in Valthermond eerst geschikt worden gemaakt voor bewoning. Het college verwacht dat de veertien statushouders rond mei hun intrek in het pand kunnen nemen. De gemeente draagt samen met de ketenpartners (Vluchtelingenwerk Nederland, stichting Sociale Teams Borger-Odoorn en welzijnsorganisatie Andes) zorg voor een goede begeleiding van de statushouders in hun inburgerings- en integratietraject. De statushouders kunnen tot het einde van dit jaar in het pand aan de Vrijheidslaan blijven wonen.

Wethouder Nynke Houwing: “We kijken met vertrouwen uit naar het moment dat de statushouders hun tijdelijke onderkomen gaan betrekken. Voor hen en voor de omwonenden in Valthermond is dat even wennen. Maar eerdere ervaringen leren ons dat de integratie in de samenleving voor beide kanten vaak veel moois oplevert. Borger-Odoorn is een gastvrije gemeente waar noaberschap voelbaar is. Ik verwacht dat deze eigenschap straks gaat bijdragen aan een mooi integratieproces, waar iedereen zich welkom voelt en kan meedoen.”


Schuiven naar boven