Glasverzameling Henk Brans blijvend onderdak aan de Glaslaan in Nieuw-Buinen

De museale kwaliteit van de tot 30 mei 2022 durende tentoonstelling ‘Glaswerk uit de Drents-Groninger Veenkoloniën’ die veel enthousiaste reacties van bezoekers uit heel Nederland oproept, bracht het Keramisch Museum Goedewaagen uit Nieuw-Buinen tot het besluit om in een deel van de nieuwbouw ruimte vrij te maken voor een semipermanente opstelling van glaswerk uit de Kanaalstreek.

Presentatie
In onder meer negen staaf-vitrines gaat de presentatie aan de Nieuw-Buiner Glaslaan door. Terecht, want nabestaanden van oud-werknemers bezorgden en bezorgen verzamelaar en bruikleengever Henk Brans onophoudelijk nieuwe vondsten. Bronnen voor een buiten het Noorden vaak totaal onbekende geschiedenis, die en passant ook het onlosmakelijk verband tussen de productie van glas en keramiek documenteert.


Schuiven naar boven