Programma Beleidbepalend Orgaan (PBO)

De Reglementen/Statuten van de Stichting Lokale Omroep Borger-Odoorn (RTV Borger-Odoorn) schrijven voor dat er een Programma Beleidbepalend Orgaan (PBO) samengesteld dient te worden, waarover het Commissariaat voor de Media (Hilversum) vervolgens advies vraagt aan het bestuur van de gemeente Borger-Odoorn.

Een PBO dient een afspiegeling te zijn van de belangrijkste in de gemeente voorkomende stromingen zoals kunst & cultuur, kerkgenootschappen, sport & recreatie, maatschappelijke zorg & welzijn, werkgevers, werknemers , onderwijs & educatie etc

Het Programma Beleidbepalend Orgaan ziet er op toe dat het programmabeleid ook wordt uitgevoerd.

Het PBO van de lokale omroep RTV-Borger-Odoorn bestaat uit de volgende leden:
Dhr. T. Meedendorp / Voorzitter, op persoonlijke titel
Mevr. G. Blaakmeer / Secretaris, Maatschappelijke stroming
Dhr. G. Kemper / Lid, aandachtspunt Cultuur
Dhr. H. Huijing / Lid, Kerkelijke stromingen
Dhr. H.G. Snell / Lid, Stichting Ouderen Activiteiten
Mevr. J. Kalksma / Lid, Vrouwennetwerk Borger-Odoorn

Schuiven naar boven